Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
KOMUNIKAT!!!

Szanowni Państwo,

Od 1 lipca 2018 r. wystartował rządowy program "Dobry Start" 300+, będący jednorazowym wsparciem dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Korzystając z naszego systemu bankowości internetowej możecie Państwo w terminie od 1 lipca do 30 listopada 2018 r. złożyć wniosek o wypłatę świadczenia. Więcej informacji tutaj

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności.
Dodatkowe informacje

Warszawski Bank Spółdzielczy informuje, że w Systemie Bankowości Elektronicznej po zalogowaniu udostępniony został KOMUNIKAT-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/874 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych. Prosimy o zapoznanie się z treścią KOMUNIKATU i potwierdzenie tego faktu poprzez zaznaczenie pola wyboru potwierdzającego AKCEPTACJĘ REGULAMINU.