Logo
KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 11.08.2020 godzina 15:30 nastąpi przełączenie na nową wersję aplikcji WBS MobileNet. Po przełączeniu trzeba będzie sparować aplikację na nowo.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy,

że od dnia 1 lipca br. w systemie bankowości elektronicznej sb@nk można będzie składać wnioski w Programie Dobry Start (300+) na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie mogą otrzymać uczniowie do 20 roku życia lub w przypadku niepełnosprawności do 24 roku życia. Świadczenie nie obejmuje dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 idą do przedszkola lub tzw. „zerówki".

Jednocześnie przypominamy, że obecny okres świadczeniowy Programu „Rodzina 500+” trwa do maja 2021 r. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można będzie składać w systemie bankowości elektronicznej sb@nk od 1 lutego 2021 r.

Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję i logowanie;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Komunikat

Szanowni Przedsiębiorcy w trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT.

Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych.

Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

Tarcza Finansowa PFR

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR. To program pomocowy dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa. Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm będzie można składać poprzez system bankowości elektronicznej WBS Banku. Składanie wniosków rozpocznie się w dniu 29.04.2020 r. od godziny 18:00. W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza
Instrukcja złozenia wniosku
KOMUNIKAT!!!

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do korzystania z aplikacji WBS MobileNet, która za pomocą powiadomień push umożliwia bezpłatną autoryzację w bankowości internetowej.
Więcej informacji
tutaj

Informujemy, że od dnia 3 stycznia 2020 roku nastąpi zmiana w sposobie logowania do serwisu eBankNet. Po wprowadzeniu loginu i hasła nastąpi zalogowanie do serwisu eBankNet. Podanie dodatkowego hasła (np. SMS) serwis będzie wymagał co 90 dni.

Informujemy, że w dniu 1 września 2019 r. nastapi zmiana w sposobie logowania do serwisu eBankNet. Po wprowadzeniu loginu i hasła system poprosi o podanie hasła SMS, które Państwo automatycznie otrzymają w procesie logowania. Te osoby, które korzystają jeszcze z list haseł jednorazowych, zostaną poproszone o podanie kolejnego hasła z tej listy. Jednocześnie przypominamy, że w dniu 14 września 2019 r. Bank zaprzestanie autoryzacji za pomocą list haseł jednorazowych.
Zmiany te zgodne są z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003 z późn. zm.) dostosowującą przepisy krajowe do postanowień dyrektywy Unii Europejskiej nr 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (tzw. dyrektywy PSD II).

Więcej informacji na stronie internetowej Banku www.wbs-bank.pl
Znajdą tam Państwo również najnowsze kounikaty dotyczące bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej eBankNet.