Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję i logowanie;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
KOMUNIKAT!!!

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 3 stycznia 2020 roku nastąpi zmiana w sposobie logowania do serwisu eBankNet. Po wprowadzeniu loginu i hasła nastąpi zalogowanie do serwisu eBankNet. Podanie dodatkowego hasła (np. SMS) serwis będzie wymagał co 90 dni.

Informujemy, że w dniu 1 września 2019 r. nastapi zmiana w sposobie logowania do serwisu eBankNet. Po wprowadzeniu loginu i hasła system poprosi o podanie hasła SMS, które Państwo automatycznie otrzymają w procesie logowania. Te osoby, które korzystają jeszcze z list haseł jednorazowych, zostaną poproszone o podanie kolejnego hasła z tej listy. Jednocześnie przypominamy, że w dniu 14 września 2019 r. Bank zaprzestanie autoryzacji za pomocą list haseł jednorazowych.
Zmiany te zgodne są z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003 z późn. zm.) dostosowującą przepisy krajowe do postanowień dyrektywy Unii Europejskiej nr 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (tzw. dyrektywy PSD II).

Więcej informacji na stronie internetowej Banku www.wbs-bank.pl
Znajdą tam Państwo również najnowsze kounikaty dotyczące bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej eBankNet.